2023

 v
Tinnitus im Feld, Hochdruck auf Alu-Dibond, 88 x 130 cm
 
Tinnitus im Feld, Hochdruck auf Alu-Dibond, 88 x 130 cm