2005

 
Orangenhaut, Linolschnitt, 61,5 x 43 cm, 2005
 
Blasenbildung, Linolschnitt, 120 x 93,5 cm, 2005
 
Pilzhalterin, Linolschnitt, 117 x 93 cm, 2005
 
Haubenhalter, Linolschnitt, 122 x 94 cm, 2005
 
Vorführung, Linolschnitt, 125 x 94 cm, 2005
 
Kakteenversuch II, Linolschnitt, 86,5 x 61,5 cm, 2005
 
Kakteenversuch I, Linolschnitt, 86,5 x 61,5 cm, 2005